Zadzwoń do nas! +48 22 646 44 84

Czym się zajmujemy?

Można powiedzieć, że szukamy dla Waszych niechcianych już telefonów nowych właścicieli.

Europejscy konsumenci wymieniają swoje telefony średnio raz na dwa lata. Greenfone skupuje i odsprzedaje używane telefony, które nie są już potrzebne ich właścicielom. Pozyskane telefony trafiają do odbiorców z Azji, Afryki i Europy, gdzie są ponownie wykorzystywane.

Nasze działania skutkują nie tylko zwiększeniem dostępności taniej technologii, ale również ograniczają powstawanie odpadów elektronicznych. Ponowne wykorzystanie używanych telefonów komórkowych zmniejsza wydobycie surowców niezbędnych do wytworzenia nowych urządzeń.

Posiadanie telefonu komórkowego stało sie koniecznością w XXI wieku. Tanie używane telefony mają ogromny wpływ na rozwój społeczeństw krajów rozwijających się. Posiadanie telefonu oznacza poprawienie komunikacji, produktywności, dostępności do służby zdrowia i łagodzenie skutków ubóstwa. Staramy sie przypominać konsumentom, że unowocześniając swoje urządzenia dobrze byłoby dać szansę tym starszym modelom, które cały czas są atrakcyjnym dobrem dla mniej zamożnych konsumentów.

Jak to robimy?

Naszym Klientom staramy się dostarczać proste i bezpieczne rozwiązania umożliwiające odpowiednie zagospodarowanie swojego telefonu. Współpracując z nami zyskujesz pewność, że wszystkie niebezpieczne substancje zawarte w telefonie zostaną przetworzone w sposób nie zagrażający środowisku, a telefony nadające się do wykorzystania otrzymają "drugie życie"

Naszą działalność opieramy na Zasadzie 3U ( Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj ponownie, Utylizuj), staramy się promować zdrowy dla środowiska styl życia i konsumpcji dóbr.

Nasz schemat:

Greenfone kupuje sprawne lub niesprawne telefony od ich użytkowników oferując im za nie pieniądze. Naszymi klientami są osoby prywatne, firmy, szkoły, fundacje i organizacje charytatywne

Pozyskane telefony są testowane przez naszych techników i odpowiednio klasyfikowane. W zależności od wyniku testu telefonu jest on kierowany do ponownego wykorzystania lub utylizacji. W poprzednim roku ok. 94% telefonów jakie kupiliśmy mogło być ponownie użytych. Znalazły one nowych właścicieli w Azji, Afryce, jak również w Europie.

Uwarunkowania prawne

Postęp technologiczny sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze i wygodniejsze. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają z jednej strony na sprawniejsze wykonywanie ciążących na nas obowiązków, z drugiej zaś pozwalają w przyjemniejszy sposób spędzać czas wolny. Jednakże w pogoni za coraz to nowszymi produktami elektronicznymi zapominamy, że dzisiejszy postęp technologiczny może być problemem dla przyszłych pokoleń.

Sprawa używanego sprzętu elektronicznego już dziś musi być traktowana z należytą powagą. Wolumen produkcji tego typu odpadów przez cywilizację charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką, a zważywszy na fakt, iż tylko ok. 5% używanych telefonów komórkowych w Unii Europejskiej zostaje poddawane recyklingowi, już w niedługiej przyszłości negatywne skutki wpływu tego typu odpadów na środowisko naturalne mogą ujawnić się z całą siłą. Jednym ze sposobów zapobiegania temu niebezpieczeństwu jest ponowne użytkowanie sprzętu elektronicznego. Szczególny nacisk kładzie na tę kwestię Unia Europejska, czego wyrazem są zapisy wprowadzone do jej porządku prawnego.
Dyrektywa WEEE

Unijna dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jest próbą rozwiązania problemu, jakim bez wątpienia jest używany sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do polskiego porządku prawnego postanowienia określane przez tę dyrektywę wdraża Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 29 lipca 2005 r.).

Ustawa w priorytetowy sposób traktuje kwestię ponownego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych - Greenfone jest firmą wyspecjalizowaną w tej właśnie dziedzinie.
© Greenfone Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.